W skład Urzędu wchodzą następujące referaty, jednostki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy :

 1. Referat Finansowy (FN)
 2. Urząd Stanu Cywilnego (USC)
 3. Stanowisko d/s obsługi Rady i jej organów (RG)
 4. Stanowisko d/s Organizacyjnych, Kadrowych i BHP OR)
 5. Stanowisko d/s Rolnictwa i Ochrony Środowiska (RiOŚ)
 6. Stanowisko d/s Rolnictwa i Gospodarki Gruntami (RiGG)
 7. Stanowisko d/s Obywatelskich i Ewidencji Działalności Gospodarczej (SOiDG)
 8. Stanowisko d/s Wojskowych, Obrony Cywilnej i Ochrony Przeciwpożarowej (WiOC)
 9. Stanowisko d/s Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Dróg Publicznych (BGPiDO)
 10. Stanowisko d/s Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (GKiM)      
 11. Stanowisko d/s Zamówień Publicznych (ZP)
 12. Stanowisko d/s Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej (ZKiKF)
 13. Radca prawny.

 

Par. 8 Uchwały Nr X/53/99 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kobylinie