W Gminie Kobylin utworzono następujące jednostki organizacyjne :

  1. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie
  2. Branżowa Szkoła I Stopnia w Kobylinie
  3. Zespół Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie
  4. Szkoła Podstawowa w Kuklinowie
  5. Szkoła Podstawowa w Smolicach
  6. Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym
  7. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kobylinie
  8. Muzeum Ziemi Kobylińskiej w Kobylinie
  9. Gminny Ośreodek Kultury w Kobylinie