Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zezwolenie na wyprzedaż detaliczną zapasów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Symbol:

7340

Wydział:

Samodzielne stanowisko pracy

Podstawa prawna:

Art. 18(4) ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. , poz. 1286).

Opłaty:

wnoszone w kasie Urzędu Miejskiego w Kobylinie lub na konto Gminy Kobylin na rachunek

39 8410 1039 0000 0475 2000 0001

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy wynosi:

1) 1,4% wartości sprzedazy zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

2) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

3) 2,7% wartości sprzedazy zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

Termin

termin udzielenia odpowiedzi zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami

Jednostka odpowiadająca:

Inspektor Jacek Paluszkiewicz

Tryb odwoławczy:

odwołanie od decyzji odmawiającej wydanie zezwolenia składa się w ciągu 14 dni od dnia doręczenia przedsiębiorcy. Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza kobylina.

UWAGI:

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

3)powyżej 18% zawartości alkoholu.

Przedsiębiorca składa wniosek do Urzędu właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.

Urząd udziela odpowiedzi Wnioskodawcy w zależności od wyniku weryfikacji wniosku:

- wezwanie do uzupełnienia dokumentów - w przypadku gdy wniosek jest niekompletny. Przedsiębiorca wzywany jest do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni (wg KPA) od daty otrzymania takiego wezwania. W przypadku gdy przedsiębiorca nie uzupełni w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów otrzymuje zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania lub postanowienie o zwrocie wniosku.

- Zezwolenie - w przypadku gdy wniosek jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym

- Decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia - w przypadku gdy wniosek jest poprawny pod względem formalnym, ale niepoprawny pod względem merytorycznym.

Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia.

Metadane

Źródło informacji:Jacek Paluszkiewicz
Data utworzenia:2012-12-03 09:19:15
Wprowadził do systemu:Jacek Paluszkiewicz
Data wprowadzenia:2012-12-03 09:19:31
Opublikował:Jacek Paluszkiewicz
Data publikacji:2012-12-03 11:17:30
Ostatnia zmiana:2015-11-19 14:59:56
Ilość wyświetleń:1105

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij