Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące

Symbol:


Wydział:
Ewidencja ludności

Podstawa prawna:
Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego sie pisemnympełnomocnictwem – udzielonym na podstawie art.33 § 2 Kodeksu Postepowania Administracyjnego.
- Dowód osobisty albo paszport,
Wymagane dokumenty

- Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobutu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobe dysponującą innym tytułem prawnym do lokalu( np. Najemcę). Potwierdenie pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
- Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu).
Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis (ospis) z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.
W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika:
- pisemne pełnomocnictwo do zameldowania;
-dowód lub paszport pełnomocnika;

W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania sie z dotychczasowego miejsca pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) – wymeldowanie z poprzedniego miejsca następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania ( na pobyt stały lub czasowy).

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miejski w Kobyline Rynek Marszałka J.Piłsudskiego 1 pokój 7 lub 8 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15
Podstawa prawna
Ustawa z dnia24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010r. Nr 217. poz. 1427 ze zm.)


Opłaty:
Czynności zgłosznia zameldowania nie podlegaja opłacie skarbowej.
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy tut. organu podatkowego:
Gmina Kobylin Rynek Marszałka J.Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin na nr konta 39 8410 1039 0000 0475 2000 0001 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Kobylinie.


Termin odpowiedzi:
Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.
Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności "organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy". Wydane zaświadczenie na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.


Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Kobylinie

Tryb odwoławczy:
BRAK

Uwagi:
Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia do tego miejsca
Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.


Dokumenty

Załączniki

zgłoszenie pobytu stałego (258.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zgłoszenie pobytu czasowego (285.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Beata Jankowiak - Paluszkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Beata Jankowiak - Paluszkiewicz
Data wprowadzenia:2015-05-18 09:28:11
Opublikował:Beata Jankowiak - Paluszkiewicz
Data publikacji:2015-05-18 12:14:21
Ostatnia zmiana:2015-05-18 12:14:39
Ilość wyświetleń:664

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij