Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Symbol:


Wydział:
Ewidencja Ludności

Podstawa prawna:
-wniosek z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie może dopełnić obowiązku meldunkowego w trybie czynności materialno-technicznej (bez konieczności prowadzenia postępowania administracyjnego)
- wypełniony i podpisany formularz meldunkowy.
- do wglądu- w przypadku posiadania tytułu prawnego do lokalu (nieruchomości) tytuł prawny do lokalu (nieruchomości), w którym (w której) zameldowanie ma nastąpić, a kserokopię tego tytułu prawnego należy dołączyć do podania.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miejski w Kobyline Rynek Marszałka J.Piłsudskiego 1 pokój 7 lub 8 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15
Podstawa prawna
ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U.z 2010r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.), w tym art. 31 ust.1 ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity:Dz.U. z 2013r., poz.267 ze zm.)


Opłaty:
Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł
Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika – od każdego stosunku pełnomocnictwa - 17 zł
Opłatę skarbową nalezy wpłacac na konto nr 39 8410 1039 0000 0475 2000 0001 lub w Kasie Urzędu Miejskiego w Kobylinie
Składający wniosek lub dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.


Termin odpowiedzi:
Po złożeniu wniosku zostaje przeprowadzone postępowanie wyjasniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej,oględzin w lokalu, itp.
Termin załatwienia sprawy – wydania decyzji administracyjnej – wynosi do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postepowania termin może ulec przedłużeniu)


Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Kobylinie

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 14 dni od jej doręczenia. Odwołąnie składa się za pośrednictwem organu wydającego decyzję

Uwagi:
Przy zameldowaniu należy przedstawić dokument stwierdzający tożsamość, wypełniony formularz meldunkowy ( zgłoszenia pobytu stałego lub zgłoszenia pobytu czasowego) podpisany przez osobę(osoby) posiadającą (e) tytuł prawny do lokalu, do wglądu oryginał tytułu prawnego do lokalu, którego kserokopię należy dołączyć do podania.

Dokumenty

Metadane

Źródło informacji:Beata Jankowiak - Paluszkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Beata Jankowiak - Paluszkiewicz
Data wprowadzenia:2015-05-18 10:34:08
Opublikował:Beata Jankowiak - Paluszkiewicz
Data publikacji:2015-05-18 12:14:41
Ostatnia zmiana:2015-05-18 12:14:54
Ilość wyświetleń:608

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij