Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania w drodze decyzji administracyjnej

Symbol:


Wydział:
Ewidencja Ludności

Podstawa prawna:
Wnioskodawca ubiegający się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu zameldowania, lub ubiegający się o uchylenie zameldowania (wymeldowania) powinien:

- złożyć podanie, ze szczegółowym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub wskazania bezprawności dokonanego zameldowania (wymeldowania), podać aktualny adres miejsca pobytu lub oświadczyć o braku informacji o miejscu pobytu osoby, której dotyczy podanie,

- przedłożyć – do wglądu- oryginały dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu ( np. sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisje, tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tutył prawny do lokalu), których kserokopię należy dołączyć do akt sprawy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miejski Kobylin Rynek Marszałka j.Piłsudskiego 1

Dokumenty należy składać
Ewidencja Ludności pokój nr 7 lub 8
w godz. od 7:15 do 15:15
Podstawa prawna:
Ustawa z 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( Dz.U. z 2010r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.) w tym art 35 lub 31 ust.1 ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.)


Opłaty:
Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł
17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa ( od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika.

Składający wniosek lub pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kpie zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn, od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy tut. organu podatkowego:
Gmina Kobylin Rynek Marszałka J.Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin na nr konta 39 8410 1039 0000 0475 2000 0001 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Kobylinie.


Termin odpowiedzi:

Po złożeniu podania przeprowadza sie szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające na m.in. przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, informacji uzyskanych od organów Policji, Sądów, organów paszportowych,polskich placówek dyplomatycznych, Biura Informacji i Statystyki Centralnego Zarządu Słuzby Więziennej lub Krajowego Rejestru Karnego, oględzin lokalu.
Załatwienie sprawy – wydanie decyzji administracyjnej – następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów ( w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu).


Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Kobylinie

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 14 dni od jej doręczenia za pośrednictwiem organu wydającego decyzje.

Uwagi:


Dokumenty

Metadane

Źródło informacji:Beata Jankowiak - Paluszkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Beata Jankowiak - Paluszkiewicz
Data wprowadzenia:2015-05-18 10:44:42
Opublikował:Beata Jankowiak - Paluszkiewicz
Data publikacji:2015-05-18 12:16:21
Ostatnia zmiana:2015-05-18 12:16:39
Ilość wyświetleń:603

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij