Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców Kobylina lub z rejestru zamieszkania cudzoziemców

Symbol:


Wydział:
Ewidencja Ludności

Podstawa prawna:
Wymagane dokumenty
-wypełniony formularz wniosku,
-wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych, (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych – oryginały do wglądu)
- uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku niewykazania interesu prawnego w otrzymaniu danych,
- dowód dokonania opłaty,

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miejski w Kobylinie Rynek J.Piłsudskiego 1 pokój nr 7 lub 8 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15
Podstawa prawna
- ustawa z 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010r. Nr 167, poz.1131 ze zm.)
- ustawa z dnia 16.11.2006r. O opłacie skarbowej ( tekst jednolity; Dz.U. z 2012r. Poz. 1282 ze zmianami)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.11.2011r. W sprawie opłat za udostępnien ie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2011 r. Nr 195, poz. 1153 ze zmianami,)
- rozp[orządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.10.2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych ( Dz.U. z 2011r nr 234, poz 1452 ze zm.)
- ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity; Dz.U. Z 2013r., poz. 267 ze zm.)
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity; Dz.U. Z 2014r.., poz. 1182 ze zmianami).


Opłaty:
Opłata za udostępnienie jednostkowych danych ( dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby) zgromadzone w rejestrze mieszkańców Kobylina lub w rejestrze zamieszkania cudzoziemców w Kobylinie wynosi 31 zł

Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika – od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17 zł

Opłatę skarbową należy wpłacać na konto nr 39 8410 1039 0000 0475 2000 0001 lub w Kasie Urzędu Miejskiego w Kobylinie.

Składający wniosek lub dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. Od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.


Termin odpowiedzi:
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców Kobylina lub rejestru zamieszkania cudzoziemców w Kobylinie uzyskuje się po złożeniu wypełnionego formularza wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację o danych z ww. Rejestru drogą korespondencyjną lub w formir dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z 17 lutego 2005r. O informatyzacji działalności przedmiotów realizujących zadania publiczne – w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku.
Wnosząc o udostepnienie danych z ww. Rejestru należy wykazać interes prawny żądania udostępnienia danych, na dokumentacji związanej z dowodem osobistym (wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostepnienia wskazanych przez siebie danych/dokumentacji z ww. Rejestru lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to wezwanie sądowe lub komornicze do podania określonych danych w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym lub komorniczym, prowadzone postepowanie w sprawie o sfałszowanie dokumentu tożsamości, postępowanie egzekucyjne) lub przy niemożności wykazania interesu prawnego – wykazanie interesu faktycznego w otrzymaniu danych z ww. Rejestru/udostępnienia dokumentacji, a także należy wykazać informacje o osobie czy dokumencie tożsamości, umośliwiające wyszukanie w ww. Rejestrze, a ponadto należy wykazać jakie dane/dokumentacja mają być udostepnione.
Odmowa udostępnienia danych z ww. Rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej.


Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Kobylinie

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem organuwydającego decyzję.

Uwagi:


Dokumenty

Załączniki

udostępnienie danych z rejestru mieszkańców (330.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Beata Jankowiak - Paluszkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Beata Jankowiak - Paluszkiewicz
Data wprowadzenia:2015-05-18 11:20:26
Opublikował:Beata Jankowiak - Paluszkiewicz
Data publikacji:2015-05-18 12:17:02
Ostatnia zmiana:2015-05-18 12:17:05
Ilość wyświetleń:667

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij