Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Elektroniczne załatwienie sprawy dowodu osobistego

Symbol:


Wydział:
Dowody Osobiste

Podstawa prawna:
Wniosek o wydanie /wymianę dowodu osobistego składa się w dowolnym organie gminy poprzez ELEKTRONICZĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ www.epuap.pl – WYŁĄCZNIE osoba posiadająca ważny kwalifikowany certyfikat lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miejskiego w Kobylinie – um@kobylin.pl.


ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO:

- 1 FOTOGRAFIA kolorowa, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, o wymiarach 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane na jednolitym jasnym tle, majace dobrą ostrość oraz odwzorująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyrażnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrząca na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
DOPUSZCZA SIE FOTOGRAFIĘ:
- w ciemnych okularach dla osoby z wadą wzroku potwierdoną przez orzeczenie o niepełnosprawności,
- w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznaniowej religii potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaświadczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej- JEŚLI WYMAGANE -powinno być odwzorowane cyfrowo opatrzone cyfrowym podpisem elektronicznym,, weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e PUAP . Oryginał tych dokumentów przedkłada sie przy odbiorze dowodu osobistego.
- dokument o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratoren nad wnioskodawcą- JEŚLI WYMAGANE -
- powinno być odwzorowane cyfrowo opatrzone cyfrowym podpisem elektronicznym,, weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e PUAP . Oryginał tych dokumentów przedkłada sie przy odbiorze dowodu osobistego.
Podstawa prawna

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych ( Dz. U. z 2010r. Nr 167, poz.1131),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. (Dz.U. z 2015r. Poz. 212)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 Nr 14, poz. 92 z późn. zm.),
- ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 nr 144, poz.1204),
- ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz.U. z 2014r. Nr 1114).
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2014r. Nr 1182 – tekst jednolity).


Opłaty:
BRAK

Termin odpowiedzi:
Wniosek składa:
- osoba pełnoletnia, posiadająca pełna zdolnośc do czynności prawnych,
- osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,
- rodzic/ opiekun prawny – dla osoby małoletniej lub osoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest postanowieniem sądu,
- kurator – dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:
- co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
- niezwłocznie w przypadku:
- zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,
- utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającyjm identyfikację jego posiadacza,
- zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w sosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza.

Wszystkie dowody wydane przed dniem 01 marca 2015r. zachowują ważnośc do upływu terminów w nich określonych.

Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego wydanego po 1 MARCA 2015r. Nie stanowi podstawy do jego wymiany.

Dowód osobisty odbiera się w urzędzie gminy, do którego został przesłąny wniosek.

Informację czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru można uzyskać na stronie : https://www.obywatel.gov.pl/dowody-osobiste/sprawdz-czy-twoj-dowod-osobisty-jest gotowy

Dowód odbiera:
- wnioskodawca ( składający wniosek w swoim imieniu)
- rodzic /opiekun prawny/ kurator – dowód wydany osobie małoletniej lub osobie ubezwłasnowolnionej ( osoba powyżej 5 roku życia, której dowód dotyczy musi być obecna przy odbiorze dowodu)

Osoba odbierająca dowód przedkłada:
- dotychczasowy dowód osobisty ( który podlega unieważnieniu w chwili odbioru) lub dokument potwierdzający legalność pobytu osoby, która nabyła obywatelstwo polskie ( który zwraca przy odbiorze dowodu osobistego),
- jeśli były wymagane i załączono do elektronicznego wniosku oryginały dokumentów o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą, zaświadczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej.


Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Kobylinie

Tryb odwoławczy:


Uwagi:


Dokumenty

Metadane

Źródło informacji:Beata Jankowiak - Paluszkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Beata Jankowiak - Paluszkiewicz
Data wprowadzenia:2015-05-18 12:22:59
Opublikował:Beata Jankowiak - Paluszkiewicz
Data publikacji:2015-05-18 12:42:26
Ostatnia zmiana:2015-05-18 12:42:45
Ilość wyświetleń:1174

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij