Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planach miejscowych

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach miejscowych.


Opłaty:
opłata od zaświadczenia - 17,00 zł

Termin odpowiedzi:
7 dni

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Kobylinie, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin.

Inspektor Czesław Piskorek, tel. 65 548 24 01 wew. 32, e-mail: czeslaw.piskorek@kobylin.pl, pokój nr 8.