Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2021 poz. 741 ze zm.).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. W załączeniu mapa sytuacyjna z określeniem położenia rzeczonego terenu w połączeniu z najbliższą drogą publiczną, alternatywnie dokładne określenie numerów ewidencyjnych rzeczonych działek.

Opłaty:
1. od wpisu
a) do 5 str. 30 zł
b) powyżej 5 str. 50 zł
2. do wyrysu
a) za każdą wchodząca w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł
b) nie więcej niż 200 zł


Termin odpowiedzi:
30 dni

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Kobylinie, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin.

Inspektor Czesław Piskorek, tel. 65 548 24 01 wew. 32, e-mail: czeslaw.piskorek@kobylin.pl , pokój nr 8.