Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Kobylinie, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin.

Inspektor Czesław Piskorek, tel. 65 548 24 01 wew. 32, e-mail: czeslaw.piskorek@kobylin.pl , pokój nr 8.