Na podstawie art. 14 pkt. 2 lit. e ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) podaje sie do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2005 r. ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.
Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty podaje się do publicznej wiadomości za rok budżetowy w terminie do dnia 31 maja roku następnego.     

1. Wykaz osób prawnych, którym w zakresie podatków i opłat w 2005 r. udzielono umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty:            
a) Umorzenia - GS "MIKOR" Sp.zo.o.
b) Odroczenia - Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kobylinie
c) Rozłożenia na raty - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kuklinowie.


2. Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2005 r. umorzeń:
1. Budziński Sebastian
2. Sławiński Bernard
3. Sieńska Teresa
4. Robakowska Ewa
5. Szalkowska Anna
6. Wojtkowiak Waldemar
7. Branecka Elżbieta
8. Idziak Mieczysław
9. Sibera Grażyna
10. Kmiecik Franciszek
11. Kobierski Gerwazy
12. Elias Genowefa
13. Dutkowiak Zdzisław
14. Kordus Tomasz
15. Majnert Andrzej
16. Bella January
17. Wiśna Hanna
18. Siepa Renata
19. Przewoźny Kazimierz
20. Frąckowiak Marian
21. Idziak Mieczysław i Małgorzata
22. Boguszyńska Halina
23. Piskorek Czesław  


3. Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2005 r. odroczeń:
1. Wojtkowiak Czesława
2. Grochowiak Bogumiła
3. Robakowska Ewa
4. Gałka Ryszard
5. Dudziak Henryk
6. Miedziński Tomasz
7. Majnert Kazimierz
8. Grobelna Irena
9. Robaszkiewicz Marian
10. Wachowiak Eugeniusz
11. Majsnerowski Tadeusz
12. PPHU "KG" Kosmacz Grzegorz
13. Idziak Mieczysław
14. Figielek Aleksander
15. Stachowiak Stanisław
16. Brylewski Ignacy
17. Mańka Marian
18. Marcinkowski Jacek
19. Wachowiak Ryszard
20. Pacholski Adam
21. Kopras Danuta
22. Pierunek Joanna
23. Pruchnik Marian
24. Polna Maria
25. Dżygała Jarosław
26. Dżygała Ewa
27. Dżygała Tadeusz
28. Krzyżoszczak Tomasz
29. Kędziora Paweł 
30. Sikora Sławomir
31. Miedziński Zenon
32. Marciniak Andrzej
33. Andrzejak Andrzej
34. Turbański Józef
35. Wojtkowiak Waldemar
36. Siepa Renata
37. Janowski Jan
38. Chudy Antoni
39. Jarka Daniel
40. Ptak Zenon
41. Wachowiak Janusz
42. Fabisiak Antoni
43. Waściński Waldemar
44. Maślińska Justyna
45. Jędrkowiak Hieronim
46. Matyla Zofia
47. Biniasz Krystyna
48. Idziak Małgorzata
49. Jasiński Ireneusz


4. Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat w 2005 r. rozłożono spłatę podatku na raty:
1. Siepa Renata
2. Budziński Sebastian
3. Wachowiak Grzegorz 
4. Sikora Sławomir
5. Sibera Grażyna  
6. Włoszek Krystyna
7. Kordus Tomasz
8. Szkudłapska Urszula
9. Robaszkiewicz Marian
10. Andrzejak Andrzej  


                                                                                                                                Burmistrz Kobylina 

                                                                                                                                mgr Jan Waleński