Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym

 

1. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 2052 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1546 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. 2021 r. poz. 1368)

2. Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym - druk dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej
  • Kserokopia aktu notarialnego
  • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

3. Termin odpowiedzi

  • 7 dni.

4. Sposób załatwienia sprawy

  • Zaświadczenie zostanie przesłane listownie.
  • Istnieje mozliwość osobistego odbioru zaświadczenia. Wówczas prosimy o podanie we wniosku numeru telefonu, co umożliwi powiadomienie Państwa o możliwości odbioru zaświadczenia.

5. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Kobylinie, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin.

 

Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska - Anita Danielczyk, tel. 65 548 24 01 wew. 30, e-mail: anita.danielczyk@kobylin.pl, pokój nr 7.

 

6. Opłaty

17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym