Lp.

 

 Karta informacyjna 

1

 

 Numer karty/rok

 

 

19/2018

2

 

 Rodzaj dokumentu

 

 

Decyzja

3

 

 Temat dokumentu

 

 

inne

4

 

 Nazwa dokumentu

 

Decyzja o zatwierdzeniu taryfy

.

5

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

 

 Podaje się do publicznej wiadomości informację o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Dotyczącej Gmin: Krobia, Kobylin, Pępowo, Pogorzela.  Wnioskodawca: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, na okres 3 lat.

6

 

 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

 


  Gminy: Krobia, Kobylin, Pępowo i Pogorzela
Woj. Wielkopolskie

7

 

 Znak sprawy

 

 

WR.RET.070.203.2018.JW

8

 

 Dokument wytworzył

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

9

 

 Data dokumentu

22 maja 2018 r. 

10

 

 Dokument zatwierdził

 

-

11 

 Data zatwierdzenia dokumentu

-

12

 

 Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Kobylinie

Rynek M.J. Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin

13

 

 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-wroclawiu-taryfy/decyzja-nr-wr-ret-070-203-2018-jw.html

 

-

14

 

 Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Taryfy wchodzą w życie z dniem 22 czerwca 2018 r.

 

15

 

 Numery kart innych dokumentów w sprawie

-

16

 

 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

15 czerwca 2018 r.

17

 

 Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania  informacji

-

 

18

 

 Uwagi

-