Średnia cena skupu żyta stanowiąca podstawę ustalenia wysokości podatku rolnego na rok 2019: 54,36 zł

Wysokość podatku za 1 ha przeliczeniowy dla posiadaczy gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego: 135,90 zł

Wysokość podatku za 1 ha fizyczny dla posiadaczy gruntów rolnych niewchodzących w skład gospodarstwa rolnego: 271,80 zł