Średnia cena sprzedaży drewna w 2018 r.: 191,98 zł

Wysokość podatku leśnego w 2019 r.: 42,2356 zł