Lista kandydatów
spełniające wymagania formalne

stanowisko d/s księgowości budżetowej

informujemy, że w wyniku selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określine w ogłoszeniu.Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

 

1.

Hanna Mańkowska

Baszków

2.

Katarzyna Nelle

Kobylin

3.

Marzena Waleńska

Kobylin

4.

Anna Zjeżdzałka

Kobylin