Zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym: "Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, (...), równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy."

Średnia cena sprzedaży drewna za za pierwsze trzy kwartały 2019 r., wyniosła 194,24 zł za 1m3.

Kwota podatku leśnego na rok 2020 wynosi zatem:

194,24 zł *0,22=42,7328 zł