Petycja P. Sterkowskiego i uchwała dot. rozpatrzenia tej petycji.