Petycja A. Rakoczego i uchwała dot. rozpatrzenia tej petycji.