Lp.

 

 Karta informacyjna

 

1

 

 Numer karty/rok

 

 

56/2021

2

 

 Rodzaj dokumentu

 

 

Wnioski o wydanie decyzji

3

 

 Temat dokumentu

 

 

inne

4

 

 Nazwa dokumentu

 

 

Wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

5

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

 

 Wniosek w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego
na „Budowie  wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW (do dwóch etapów, każdy po ok. 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 2083, położonej w obrębie miasta Kobylina, gmina Kobylin, powiat krotoszyński”.

6

 

 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

 

 Obręb miasta Kobylin, gm. Kobylin, Woj. Wielkopolskie

7

 

 Znak sprawy

 

 

RiOŚ 6220.26.2021

8

 

 Dokument wytworzył

 

SIG FOTOWOLTAIKA 1 Sp. z o.o.

Pl. M. J. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa

 

9

 

 Data dokumentu

 

16 listopada  2021 r.

 

10

 

 Dokument zatwierdził

 

Nie dotyczy

 

11

 

 Data zatwierdzenia dokumentu

 

Nie dotyczy

 

12

 

 Miejsce przechowywania dokumentu

 

Urząd Miejski w Kobylinie

Rynek M.J.Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin

13

 

 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

-

14

 

 Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

 

15

 

 Numery kart innych dokumentów w sprawie

-

 

16

 

 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

24 listopada 2021 r.

17

 

 Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji

-

 

18 

 Uwagi

 

-