Lp.

 

 Karta informacyjna 

1

 

 Numer karty/rok

 

 

57/2021

2

 

 Rodzaj dokumentu

 

 

Obwieszczenie

3

 

 Temat dokumentu

 

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia

4

 

 Nazwa dokumentu

 

Spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.)

5

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

 

 Podaje się do publicznej wiadomości decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Długołęka

6

 

 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

 


  Gmina Kobylin,
Woj. Wielkopolskie

7

 

 Znak sprawy

 

 ON-HK.9020.430.2021

8

 

 Dokument wytworzył

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krotoszynie

9

 

 Data dokumentu

9 listopada 2021 r. 

10

 

 Dokument zatwierdził

 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krotoszynie

11 

 Data zatwierdzenia dokumentu

-

12

 

 Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Kobylinie

Rynek M.J. Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin

13

 

 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

-

14

 

 Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

 

15

 

 Numery kart innych dokumentów w sprawie

-

16

 

 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

26 listopada 2021 r.

17

 

 Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania  informacji

-

 

18

 

 Uwagi

-