Karta informacyjna 

 Numer karty/rok

 

 

58/2021

 Rodzaj dokumentu

 

 

Obwieszczenie

 Temat dokumentu

 

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia

 Nazwa dokumentu

 

Spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.)

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

 

 Podaje się do publicznej wiadomości decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Łagiewniki

 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

 


  Gmina Kobylin,
Woj. Wielkopolskie

 Znak sprawy

 

 ON-HK.9020.425.2021

 Dokument wytworzył

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krotoszynie

 Data dokumentu

19 listopada 2021 r. 

 Dokument zatwierdził

 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krotoszynie

 Data zatwierdzenia dokumentu

-

 Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Kobylinie

Rynek M.J. Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin

 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

-

 Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

 

 Numery kart innych dokumentów w sprawie

-

 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

26 listopada 2021 r.

 Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania  informacji

-

 

 Uwagi

-