Lista kandydatów
spełniające wymagania formalne

stanowisko: Informatyk

 

informujemy, że w wyniku selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji z przyczyn formalnych nie zakwalifikował się żaden kandydat.