-          Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.

-          Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych.

-          Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.

-          Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.

 

Par. 110, par. 111 ust. 1, par. 112 ust 1, par. 113 ust.1 Uchwały Nr IV/33/2002 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Kobylin (Dz. U. W.W. z 2003 r. Nr 30, poz.559)