I N F O R M A C J A 

dotycząca pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendium i zasiłek szkolny)

                Urząd Miejski w Kobylinie informuje, że  wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylinie do 15 września danego roku kalendarzowego.

Wszelkie informacje w w/w sprawie znajdą Państwo pod linkiem:

http://www.kobylin-bip.opsinfo.pl/swiadczenia,stypendia_i_zasilki_szkolne,0,0,0,ops_kobylin,0.html