Lp.

 

 Karta informacyjna 

1

 

 Numer karty/rok

 

 

38/2021

2

 

 Rodzaj dokumentu

 

 

Obwieszczenie

3

 

 Temat dokumentu

 

 

inne

4

 

 Nazwa dokumentu

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kobylin na lata 2021-2025”

5

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

 

Na podstawie art. 39 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu publicznego „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kobylin na lata 2021-2025”

6

 

 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

 


 Obręb miasta i gminy Kobylin, Gmina Kobylin,
Woj. Wielkopolskie

7

 

 Znak sprawy

 

 

RiOŚ 6040.34.2021

8

 

 Dokument wytworzył

 

Wiesław Popiołek – inspektor ds. rolnictwa i oś

9

 

 Data dokumentu

14 września 2021 r. 

10

 

 Dokument zatwierdził

 

 Burmistrz Kobylina

Tomasz Lesiński

 

11 

 Data zatwierdzenia dokumentu

14 września 2021 r.

12

 

 Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Kobylinie

Rynek M.J. Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin

13

 

 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

-

14

 

 Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

 

15

 

 Numery kart innych dokumentów w sprawie

-

16

 

 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

15 września 2021 r.

17

 

 Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania  informacji

-

 

18

 

 Uwagi

-