W sprawie:
określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Data uchwały:
2013-10-30

Numer uchwały:
XXXV/196/13

Podjęta przez:
Radę Miejską w Kobylinie

Uchwała wchodzi w życie:
2014-01-01