Wszystkie aktualne wnioski i formularze oraz instrukcja ich wypełniania znajdują się na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakładce Formularze i instrukcje: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

 

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Kobylinie, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin.

Inspektor Jacek Paluszkiewicz, tel. 65 548 24 01 wew. 34, e-mail: jacek.paluszkiewicz@kobylin.pl , pokój nr 8.