Symbol:
6131

Wydział:
Wydział Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Kobylinie, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. 2020 poz 638)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku, w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne ( Dz.U. z 2003 roku, Nr 77, poz. 687 ).


Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 82,00 zł.
Płatna w kasie Urzędu Miejskiego w Kobylinie lub na konto: Gmina Kobylin rachunek nr
39 8410 1039 0000 0475 2000 0001.


Termin odpowiedzi:
30 dni.

Jednostka odpowiadająca:
Inspektor Jacek Paluszkiewicz, tel. 65 548 24 01 wew. 34, e-mail: jacek.paluszkiewicz@kobylin.pl, pokój nr 8.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Kobylina w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
Przed wydaniem zezwolenia, zostanie przeprowadzona kontrola miejsca i warunków utrzymania psa oraz zastosowanych zabezpieczeń.

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne:
1) amerykański pit bull terrier
2) pies z Majorki ( Perro de Presa Mallorquin )
3) buldog amerykański
4) dog argentyński
5) pies kanaryjski ( Perro de Presa Canario )
6) tosa inu
7) rottweiler
8) akbash dog
9) anatolian karabash
10) moskiewski stróżujący
11) owczarek kaukaski


Dokumenty
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną. Wymagany